نمایش 25–36 از 77 نتیجه

نمایش 9 24 36

HDPE injection

مشخصات محصول:
 • نام محصول : HDPE-Injection
 • نام علمی :پلی اتیلن سنگین تزریقی
 • گرید : HI500 و 52518 و 62N07
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی های بندر امام ، جم و لرستان – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

HDPE Rotation Molding

مشخصات محصول:
 • نام محصول : HDPE-Rotational Molding
 • نام علمی :پلی اتیلن سنگین دورانی
 • گرید : 3840 و  552R
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی های جم و تبریز – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

LDPE Film

مشخصات محصول:
 • نام محصول : LDPE-Film Grade
 • نام علمی :پلی اتیلن سبک فیلم
 • گرید : 020 و 0075 و 0190 و 2420
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی های بندر امام ، امیرکبیر،کردستان و آریا ساسول – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

LDPE Injection

مشخصات محصول:
 • نام محصول : LDPE-Injection
 • نام علمی : پلی اتیلن سبک تزریقی
 • گرید :  1922
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی های لاله و آریا ساسول – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

LLDPE

مشخصات محصول:
 • نام محصول : LLDPE
 • نام علمی : پلی اتیلن سبک خطی
 • گرید :  209
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی های امیرکبیر،تبریز و اراک – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PA 6

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PA
 • نام علمی : پلی آمید
 • گرید : پلی آمید 6 ساده
 • برند- تولیدکننده : EPSON-ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PA 6-30% GF

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PA6-30%GF
 • نام علمی : پلی آمید
 • گرید : پلی آمید 6 با 30% الیاف
 • برند- تولیدکننده : EPSON-ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PA 6-Kopa

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PA6
 • نام علمی : پلی آمید
 • گرید : KN-136
 • برند- تولیدکننده : KOPA-کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PA 66

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PA66
 • نام علمی : پلی آمید
 • گرید : پلی آمید 66
 • برند- تولیدکننده : EPSON-ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PA 66-30%GF

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PA66-30%GF
 • نام علمی : پلی آمید
 • گرید : پلی آمید 66 با 30% الیاف
 • برند- تولیدکننده : EPSON-ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PBT

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PBT
 • نام علمی : پلی بوتیلن ترفتالات
 • گرید : ساده
 • برند- تولیدکننده : EPSON – ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

PBT 30%GF

مشخصات محصول:
 • نام محصول : PBT-30%GF
 • نام علمی : پلی بوتیلن ترفتالات
 • گرید : pbt با 30% الیاف
 • برند- تولیدکننده : EPSON – ترکیه
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه