نمایش 1–12 از 77 نتیجه

نمایش 9 24 36

ABS 0150

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 0150
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی تبریز– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10415

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10415
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول خودرنگ سفید
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10417

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10417
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول خودرنگ سفید
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10720

مشخصات محصول:
 • نام محصول : ABS
 • نام علمی : اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید : 10720
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی قائد بصیر – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ سفید یخچالی
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

ABS.N50

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: N50
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS.N70

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: N70
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS10733

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10733
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ سفید یخچالی
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

EVA 1316

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 1316-EVA 18%
 • برند- تولیدکننده : هانوا - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 1529

مشخصات محصول:
 • نام محصول: EVA
 • نام علمی: اتیلن وینیل استات
 • گرید: 1529-EVA28%
 • برند- تولیدکننده: هانوا - کره
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

EVA 180F

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید: F180-EVA 18%
 • برند- تولیدکننده : سامسونگ - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 28005

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 28005-EVA 28%
 • MFI : 5
 • برند- تولیدکننده : الجی- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 28150

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 28150-EVA28%
 • MFI : 150
 • برند- تولیدکننده : الجی - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه