نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

EVA 1316

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 1316-EVA 18%
 • برند- تولیدکننده : هانوا - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 1529

مشخصات محصول:
 • نام محصول: EVA
 • نام علمی: اتیلن وینیل استات
 • گرید: 1529-EVA28%
 • برند- تولیدکننده: هانوا - کره
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

EVA 180F

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید: F180-EVA 18%
 • برند- تولیدکننده : سامسونگ - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 28005

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 28005-EVA 28%
 • MFI : 5
 • برند- تولیدکننده : الجی- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 28150

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 28150-EVA28%
 • MFI : 150
 • برند- تولیدکننده : الجی - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA 910

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : VA910-EVA28%
 • MFI : 400
 • برند- تولیدکننده : هونام - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA VA800

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : VA800-EVA28%
 • MFI : 20-25
 • برند- تولیدکننده : هونام- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA VA900

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : VA900-EVA28%
 • MFI : 150
 • برند- تولیدکننده : هونام- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA VS430

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : VS430-EVA 18%
 • برند- تولیدکننده : هونام- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA-VA600

مشخصات محصول:

 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : VA600-EVA 28%
 • MFI : 5
 • برند- تولیدکننده : هونام- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA1528

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید : 1528-EVA28%
 • MFI : 150
 • برند- تولیدکننده : هانوا- کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

EVA1828

مشخصات محصول:
 • نام محصول : EVA
 • نام علمی : اتیلن وینیل استات
 • گرید: 1828-EVA 28%
 • MFI : 5
 • برند- تولیدکننده : هانوا - کره
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه