در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

ABS 0150

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 0150
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی تبریز– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10415

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10415
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول خودرنگ سفید
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10417

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10417
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول خودرنگ سفید
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS 10720

مشخصات محصول:
 • نام محصول : ABS
 • نام علمی : اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید : 10720
 • برند- تولیدکننده : پتروشیمی قائد بصیر – ایران
 • شکل ظاهری : گرانول با رنگ سفید یخچالی
 • بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش : یک کیسه

ABS.N50

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: N50
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS.N70

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: N70
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ طبیعی پلیمر
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه

ABS10733

مشخصات محصول:
 • نام محصول: ABS
 • نام علمی: اکریل و نیتریل بوتادین استایرن
 • گرید: 10733
 • برند- تولیدکننده: پتروشیمی قائد بصیر– ایران
 • شکل ظاهری: گرانول با رنگ سفید یخچالی
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
 • کمترین میزان سفارش: یک کیسه